Besked om anställningens upphörande före den avtalade anställningstidens utgång, enligt BEA § 24

Den här blanketten används om anställning enligt BEA ska avslutas innan anställningstidens utgång.

Överlämna blanketten

Om uppsägningen av någon anledning inte kan överlämnas personligen ska den istället skickas med rekommenderat brev.