Goda råd är inte dyra

Ett effektivt medarbetarsamtal bygger på en god dialog. Här kan du ta del av några goda råd för att skapa en så effektiv dialog som möjligt.

  • Styr inte samtalet för mycket – låt medarbetaren vara i fokus.
  • Lyssna (70%) mer än du pratar (30%) – det är medarbetaren som ska stå i centrum.
  • Tänk på att anpassa upplägget utifrån den enskilde medarbetarens behov och förutsättningar.
  • Undvik att försöka ”lösa” eventuella utmaningar som medarbetaren tar upp. Lyssna, ställ frågor och coacha medarbetaren istället!
  • Ge och ta beröm och/eller kritik. Ta tillvara konstruktiv kritik som kommer upp och var tydlig med hur du tar kritiken vidare.
  • Summera vad ni kommit överens om vid samtalets slut.
  • Ta gärna hjälp av olika metoder och tips på samtalstekniker.

Läs mer