Varför har vi arbetsplatsträffar?

Genom medarbetarnas inflytande och delaktighet skapar vi de bästa förutsättningarna för utveckling, tillfredställda medarbetare och bästa möjliga service åt Malmöborna.

Varför har vi arbetsplatsträffar?

Ett enkelt svar på den frågan är att fackliga organisationer och arbetsgivare kommit överens i avtal om att dessa skall hållas. Båda parter anser om vi systematiserar möjligheten till inflytande och delaktighet så skapar vi de bästa förutsättningarna för bra utveckling, tillfredställda medarbetare och bästa möjliga service åt Malmöborna. Genom att formalisera dessa möten så kan vi skapa ett praktiskt och smidigt samarbete med korta kontaktvägar.

Inflytande och delaktighet

Arbetsplatsträffar är en mötesform där du som chef har möjlighet att diskutera vardagliga frågor som rör verksamheten med dina medarbetare, och inhämta kunskap om förväntningar, arbetsklimat och utmaningar nödvändiga för att fatta bra beslut. Vinsten för dig som chef ligger således i dialogen. Den ger dig ett kvalitetsmässigt bättre beslutsunderlag inför ditt beslut.

Medarbetare har å sin sida en möjlighet att få inflytande över sitt arbete i dialog med kolleger och chef. Detta innebär ett ansvar att uppmärksamma eventuella problem eller möjliga förbättringar. 

Frågor och ämnen som berör alla på arbetsplatsen

Alla frågor och ämnen som berör samtliga på arbetsplatsen hör hemma på arbetsplatsträffar. Syftet är att med den gemensamma kompetensen arbeta med utveckling, planering och uppföljning av arbetet inom den egna verksamheten. Här läggs också grunden för hälso- och arbetsmiljöarbetet.  

Träffarna ska även ge dina medarbetare förutsättningar för yrkesmässig utveckling och delaktighet samt ökat inflytande och ansvarstagande.

Arbetsplatsträffen är en viktig del i samverkanssystemet.