Inspiration till APT

Våga skapa olika sorters arbetsplatsträffar. Det är viktigt att mötena känns meningsfulla och att alla kan hålla fokus.

Tema

Ett bra sätt att väcka engagemang är att tematisera frågor och arbeta med detta på djupet vid ett APT-tillfälle. Tema kan varieras och omfatta exempelvis kompetenshöjande åtgärder, brukarbemötande, psykosocial arbetsmiljö, ekonomi eller dialog kring hur vi utvecklar vår arbetsplatsträff.

Form

Sättet vi samlas och arbetar på arbetsplatsträffen kan varieras. Exempelvis kan mötet delas upp i mindre grupper som jobbar med samma eller olika frågor som sedan redovisas. Delar av mötet eller alla kan få uppgifter att lösa eller utveckla från ett möte till ett annat.

Skicka iväg två eller flera till andra arbetsplatsträffar för att se om gruppen kan lära sig av goda exempel. Variera miljön - ute, inne - ombyte förnöjer.

Gäst

Bjud in en inspiratör eller någon från en annan arbetsplats för att observera hur just ni jobbar. Inspiratörer kan vara medarbetare eller chef från en annan arbetsplats. Denne kan identifieras via HR-avdelningen, Partsammansatta gruppen eller anlitas från privat sektor.

Verktyg

FAS 05 - Förnyelse, Arbetsmiljö och Samverkan 

Parterna på arbetsmarknaden inom kommunal sektor har genom centralt kollektivavtal FAS 05 kommit överens om att gemensamt arbeta för Förnyelse, Arbetsmiljö och Samverkan. Syftet är att göra hälsa och arbetsmiljö till en naturlig del av verksamhetsutvecklingen och i det dagliga arbetet.

Jämställdhet och mångfald är en självklarhet. Som ett led i att påverka dessa områden har FAS-verktyg tagits fram, verktyg som exempelvis stöd för samtalet på arbetsplatsen, om samverkan och om ett långsiktigt arbetsvil.

Förändringens fyra rum

Förändringens fyra rum är en teori om förändring, utveckling och stabilitet. I Malmö stad finns ett antal medarbetare som är certifierade att undervisa och stötta de som vill arbeta med denna metod i sin verksamhet.

Kommunikativt ledarskap

Att använda kommunikation på ett anpassat och effektivt sätt kan vara en bra hjälp i att utveckla arbetsplatsträffar. I Malmö stad finns en så kallad kommunikationsverktygslåda som kan användas för att arbeta med denna typ av frågor.