Hur ofta ska vi ha arbetsplatsträff?

Det finns inga regler för hur ofta man ska ha arbetsplatsträff, och det går inte att sätta en exakt siffra. Det beror på främst på arbetsplatsens behov och förutsättningar.

Hur ofta man skall ha arbetsplatsträffar går inte att sätta en siffra på. Vissa verksamheter har en arbetsplatsträff i veckan medan andra har två gånger i halvåret.

Kontinuerligt och en naturlig del av verksamheten

Arbetsplatsträffar ska utgöra en naturlig del i verksamhetsflödet. Om man har träffarna för sällan riskerar mycket hamna mellan stolarna, tappas eller glömmas bort i andra fora. Detta kan få till följd att verksamheten blir lidande. Har man arbetsplatsträffar för ofta är risken att nya frågor inte hinner utvecklas och att träffarna känns som tidstjuvar.

Utgångspunkten för en bra arbetsplatsträff är att den hålls
kontinuerligt och så ofta att den utgör en naturlig del av verksamheten.

Planera långsiktigt

Hur ofta man har en arbetsplatsträff beror också på om en chef väljer att dela upp verksamheter och ha flera arbetsplatsträffar eller ha dem gemensamt med olika verksamheter.

Det är viktigt att fastställa arbetsplatstillfällena för ett halv- eller helår så att samtliga kan planera sitt deltagande i god tid.

Dag, tid och längd - det har betydelse

Fundera över när på dygnet arbetsplatsträffarna förläggs. Sent på fredag eftermiddag är sällan en lika motiverande tid som måndag morgon.

En annan viktig faktor är hur länge en arbetsplatsträff skall pågå. En timme kan vara bra för en liten arbetsplats med få frågor på dagordningen, medan en större kanske behöver en halvdag.

Oavsett vilken lösning som passar bäst för din verksamhet sker arbetsplattsträffen på schemalagd ordinarie arbetstid.