Hur många deltagare kan man vara på ett APT?

Det finns ingen regel för hur många det skall eller kan vara på en arbetsplatsträff. Antalet beror på hur många som ingår i den ordinarie verksamheten. Du som chef har möjlighet att anpassa formen efter ert behov.

Hur många ni är på arbetsplatsen innebär däremot olika utmaningar. I Malmö stad kan en stor arbetsplats som till exempel en skola omfatta 40 medarbetare eller mer, medan en mindre arbetsplats på till exempel en fackförvaltning kan omfatta 10 medarbetare eller färre.

Alla ska komma till tals

Meningen med arbetsplatsträffen är att alla skall komma till tals vilket kan vara svårare att tillgodose på stora arbetsplatsträffar. En idealisk grupp ur det hänseendet består av 8-12 medlemmar.

Olika metoder

Ett exempel på hur man kan hantera stora arbetsplatser är att dela upp sig i mindre grupper där grupperna får samtala om olika ämnen som finns på dagordningen. Dialogen redovisas sedan tillbaka till storgruppen.

En annan metod är att ”gå laget runt” då varje medarbetare ges en möjlighet att uttrycka sin åsikt i gruppen. Prova olika arbetsmetoder för att skapa delaktighet