Arbetsplatsträff (APT)

Du som chef ansvarar för att ha regelbundna arbetsplatsträffar. Arbetsplatsträffen är ett forum som ska ge möjlighet till dialog och inflytande för dina medarbetare samt ska det systematiska arbetsmiljöarbetet ha sin grund i arbetsplatsträffen.

För att skapa förutsättningar för det måste du fundera över innehåll och form. Här får du stöd och hjälp i hur arbetsplatsträffarna kan utformas. Det är du som chef som tillsammans med dina medarbetare skapar formerna inom ramarna som finns angivna i samverkansavtalet och som förklaras i frågorna nedan.

APT för dig som chef

Tänk på att det även ska finnas APT för chefer. Det är viktigt att det finns forum där du som chef kan lyfta frågor och föra dialog om din egen arbetsmiljö och dina arbetsförhållanden tillsammans med kollegor och chef.