Utredning och behandling vid sjukdom

Vid sjukdom har arbetsgivaren en omfattande utrednings- och rehabiliteringsskyldighet.

Arbetsgivaren har en omfattande utrednings- och rehabiliteringsskyldighet vid eventuell sjukdom. All dokumentation ska ske i Adato.

Vid misstänkt alkoholsjukdom anlitas företagshälsovården enligt förvaltningens rutiner, för medicinsk bedömning och klargörande av behov av rehabilitering och arbetsanpassning, som syftar till återgång i arbete.