Misstankar om beroende eller missbruk

Om du som chef misstänker att en medarbetare har ett beroende eller missbruk har du en skyldighet att agera. Det första steget är ett samtal med din medarbetare.

 • Förbered och planera för ett samtal med medarbetaren och tänk igenom innan vad du vill ta upp.
  • Avsätt tillräckligt med tid för samtalet.
  • Berätta med omtanke och respekt om att du är orolig för medarbetarens hälsa. 
  • Tala om de tillfällen som fått dig att fundera över om något är fel och som gjort att dig orolig.
  • Döm eller kritisera inte. 
  • Lyssna och låt medarbetaren ge sin version.
  • Var beredd på att det är vanligt att en medarbetare reagerar defensivt med förnekelse och kanske ilska. 
 • Gör därefter upp en plan tillsammans kring vad ni kommit överens om och hur ni ska följa upp den.

 • Chefen kontaktar eventuellt företagshälsovården för vidare åtgärder enligt Utredning och behandling vid beroendesjukdom


Läs mer