Företagshälsovård på stadskontoret

Här får du veta mera om stadskontorets företagshälsovård.

Stadskontoret har ett avtal med Avonova Hälsa AB som finns på Hans Michelsensgatan 1B. Företagshälsovården arbetar med förebyggande hälsovård och åtgärder inom arbetsmiljön. Stadskontoret anlitar Avonova för bland annat:

  • Rehabiliteringsinsatser
  • Arbetsrelaterade sjukdomar
  • Arbetsmiljöinriktade åtgärder

Så beställer vi tjänster hos Avonova

Precis som tidigare går alla beställningar via din chef till HR-konsulterna. Tänk på att om din sjukdom eller sjukskrivning inte är arbetsrelaterad ska du kontakta din vårdcentral.

Vill du veta mera om företagshälsovården? Kontakta någon av stadskontorets HR-konsulter Anna Gunnarsson, 040-34 72 08, anna.gunnarsson@malmo.se eller Sandra Jarl, 040-34 22 07, sandra.jarl@malmo.se.