Företagshälsovård - Stadsbyggnadskontoret

Företagshälsovården arbetar med förebyggande hälsovård och åtgärder inom arbetsmiljön. Stadsbyggnadskontorets företagshälsovård är Manpower Hälsopartner.

Vi anlitar dem för bl.a

  • Hälsokontroller
  • Rehabiliteringsinsatser
  • Arbetsrelaterade sjukdomar
  • Arbetsmiljöinriktade åtgärder

Beställning av tjänster

HR hjälper dig med kontakten med företagshälsovården och alla beställningar gör du via HR. Tänk på att om din sjukdom och sjukskrivning inte är arbetsrelaterad ska du kontakta din vårdcentral.

Kontaktuppgifter till Manpower Hälsopartner

Mer om Stadsbyggnadskontorets företagshälsovård Manpower Hälsopartner.

Besöksadress: Stora Nygatan 54

Falck Healthcare

Falck Healthcare Personalstöd är en kostnadsfri rådgivning när du har bekymmer i arbets- eller privatlivet som påverkar dig i din förmåga att arbeta.

Tjänsten är kostnadsfri för den enskilde anställde. Du når Falck dygnet runt på telefon 0200-21 63 00. Genom personalstödet får du vägledning vid psykosociala, privatjuridiska eller ekonomiska frågeställningar.
Det första samtalet är med en särskilt utbildad beteendevetare som sedan lotsar dig vidare till den expert som är lämpad för just ditt ärende. Du har därefter tillgång till 5 kostnadsfria samtal med denna expert. Alla du talar med har tystnadsplikt.

Falck Healthcare