Företagshälsovård - Sociala resursförvaltningen

Skapa en ingress utifrån:

  • Företagshälsovårdens roll (expertresurs) beskrivning av förvaltningens hälsoarbete,planerade aktiviteter
  • behov av hälso- och arbetsmiljöinsatser, vänd dig till chefen
  • namnge leverantören

Beställning av tjänster

  • Vem som kan göra beställning av tjänster (chef, HR-avdelning)
  • Hur beställning går till