Företagshälsovård - Stadsområdesförvaltning Norr

Stadsområde Norr har Feelgood som leverantör av företagshälsovård. När du är i behov av hälso- och arbetsmiljöinsatser vänder du dig till din chef. Vid behov kommer din chef att koppla in företagshälsovården.

Din chef fyller i den här remissenWord (word, 56.7 kB) och skickar den till Feelgood.

Feelgood
malmo@feelgood.se
Hans Michelsensgatan 9
211 20 Malmö
Hemsida