Företagshälsovård - Serviceförvaltningen

Previa med underleverantörer är, till den 30/9, förvaltningens resurs och förstahandsval inom förebyggande hälso- och arbetsmiljöarbete, arbetsrelaterad sjukvård, friskvård, rehabilitering med mera.

Previa erbjuder bland annat legitimerade företagsläkare och sköterskor, sjukgymnaster, ergonomer, hälsopedagoger, massörer, psykologer och arbetsmiljöingenjörer.

Rekvisition behövs

För att komma i kontakt med Previa behöver du en undertecknad rekvisition från din närmaste chef (behövs inte för massage eller om du har fått en kallelse). Detta beror på att Previa bara har i uppdrag att arbeta med arbetsrelaterad problematik.

Gör så här

Skicka den undertecknade rekvisitionen till Previas mottagning. Därefter återkommer Previa med en tid till dig. Är du chef går det också bra att ringa in beställningen och sedan snarast skicka rekvisitionen eller ta med den vid besöket. Tänk på att rekvisitionen innehåller känsliga uppgifter och att den därför måste hanteras på ett säkert sätt.

Bekostas av arbetsgivaren

Tjänster som utförs av Previa bekostas av arbetsgivaren via faktura till respektive affärsområde. Återkoppling efter besöket sker till den beställande chefen i de fall som Previa kan föreslå arbetsanpassning. Däremot återkopplar Previa inte personrelaterad information om hälsotillståndet. Om det framkommer att problematiken inte är arbetsrelaterad, avslutas ärendet hos Previa. Om problematiken inte är arbetsrelaterad ska du vända dig till Region Skåne.

Akut sjukvård

Om du behöver akut sjukvård ska du alltid vända dig till den allmänna akutsjukvården som Region Skåne erbjuder. Det gäller oavsett om orsaken är arbetsrelaterad eller ej. Inom Region Skåne råder fritt val av vård. Det innebär att du själv kan älja var du vill bli vårdad. Detta gäller även om du är sjukskriven eller skulle bli sjukskriven. Det är dock sannolikt att serviceförvaltningen kommer att anlita Previa som sin medicinska expertis i rehabärenden. Detta innebär att du dels kan ha din läkare, dels besöka Previa, om du inte redan har din sjukskrivande läkare hos Previa.

Friskvårdsinsats

Till följd av bland annat det behovsstyrda hälsoarbetet erbjuder Previa friskvårdsinsatser på uppdrag av berörd chef. Det gäller utifrån rekryteringsundersökning, i samband med rehab, i förebyggande syfte för att förhindra ohälsa, eller av annan anledning. De flesta insatserna kan genomföras såväl i grupp som individuellt. Insatser för grupp startas regelbundet utifrån behov och efterfrågan. Deltagande i insatser sker generellt utanför arbetstid och kostnader fördelas jämnt mellan arbetstagare och arbetsgivare. Exempel på friskvårdsinsatser som Previa erbjuder:

 • kostrådgivning
 • tobaksavvänjning – bli tobaksfri
 • stresshantering
 • motionsrådgivning
 • ergonomisk rådgivning

Hälsobesök

Serviceförvaltningen bedriver i samarbete med Previa ett hälsoarbete som skapar extra goda förutsättningar för förvaltningens medarbetare att hålla sig friska. Hälsoarbetet är behovsstyrt vilket innebär att du vart tredje år får en kontroll som innehåller blodprover, blodtryck och en livsstilsenkät.

Serviceförvaltningens HR-avdelning administrerar de årliga, lagstadgade och föreskrivna periodiska hälsobesök som krävs inom serviceförvaltningen verksamhetsområde. Kontrollerna genomförs på Previas mottagning. När du är kallad behöver du ingen rekvisition.

Om du utifrån resultatet av hälsobesöket har behov av en fortsatt, fördjupad medicinsk undersökning eller förslag till åtgärder så erbjuder arbetsgivaren dig detta. Så här långt sker hälsoarbetet på arbetstid och bekostas av arbetsgivaren. Det behovsstyrda hälsoarbetet genomförs på ett rullande schema.

Rehabilitering och arbetsrelaterad sjukvård

Närmaste chef ansvarar för att driva rehabiliteringsarbetet framåt när en medarbetare är sjukskriven. Det är medarbetarens skyldighet att medverka till sin rehabilitering, och det är viktigt att medarbetaren tar ett eget ansvar. I rehabiliteringsarbetet är Previa arbetsgivarens resurs och medicinska expertis. Previa kan inom en rehabilitering eller i förebyggande syfte till exempel erbjuda:

 • arbetsrelaterad sjukvård
 • arbetsrelaterad behandling i form av exempelvis sjukgymnastik och samtalsstöd
 • bedömning av arbetsförmåga och försäkringsmedicinska utredningar i olika omfattning som båda syftar till att kartlägga arbetsförmåga
 • stöd och kunskap kring missbruk, val av behandling med mera
 • ergonomi, arbetsplatsanpassning
 • första-dags-intyg, i de fall arbetsgivaren vill att Previa bedömer första-dags-intyg som har utfärdats av annan läkare
 • samordning kring rehabärenden
 • medverkan vid rehabiliterings- och avstämningsmöten med eller utan försäkringskassan, med mera.

Använd rekvisition.

Massage

Serviceförvaltningen erbjuder, via Previa, massage till ett subventionerat självkostnadspris. Du betalar via löneavdrag 100 kronor för halvkroppsmassage och 200 kronor för helkroppsmassage per tillfälle. Massagen utförs utanför din arbetstid och tidbokning sker via internet. Se nedan.

Att tänka på inför bokning

Om du har någon diagnostiserad åkomma eller medicinerar, bör du först rådgöra med din läkare innan du bokar massagetid. Undvik massage vid akuta skador och infektioner. Om du är gravid bör du undvika massage under de tre första månaderna samt under de sista fyra till åtta veckorna av graviditeten.

Bokning

Du bokar din massagetid genom Rebecca Laserna och du måste först lägga upp ett konto på hennes bokningssida. Där är det viktigt att du väljer SEF-delkroppsmassage 30 min, eller SEF-helkroppsmassage 60 min. Sedan anger du den dag och tid som du vill boka. Hos Rebecca kan du boka till den 30/9, därefter erbjuder vi inte längre massage genom företagshälsovården. För kontaktuppgifter, se nedan.

Avbokning

Om du avbokar måste du göra detta minst 24 timmar i förväg på samma sida. I annat fall, eller om du uteblir helt, debiteras du den kostnad som inte är subventionerad, 295 kronor. Undantag gäller om du är sjukanmäld från ditt arbete den aktuella dagen. Vid pågående bokningstillfälle kan du avboka via ikonen Mina bokningar. Via bekräftelsemejl på dina bokningar kan du avboka eller ändra dina bokningar. Har du problem med en avbokning ska du skicka ett sms till respektive massör senast 24 timmar innan utsatt behandlingstid. Kom ihåg att massage alltid utförs utanför din arbetstid.

Hitta till massören

Massören har sin mottagning i Manfrinato Hälsocenters lokaler på Henrik Smithsgatan 15 C. Ingången på gården är märkt med Manfrinatos flagga. Du går in genom gallergrinden genom att använda kod 8801. Koden finns även gömd i texten högst upp på den gröna infotavlan.

Kontakt

Rebecca Laserna, telefon 0706-72 11 77,
e-post rebecca@laserna.se

T
ala in ett meddelande eller skicka ett mejl, du får svar inom 24 timmar.

Faeceskontroll

När det gäller faeceskontroll ska du som arbetar med livsmedel lämna avföringsprov efter utlandsvistelse. Vänd dig till din chef för att få provtagningsmaterial och instruktioner.

Vaccination

Vaccinationerna genomförs på Previas mottagning. Du som på grund av dina arbetsuppgifter har behov av något slags vaccination kommer att kallas för detta ändamål. När du är kallad behöver du ingen rekvisition.

Möten med försäkringskassan

Serviceförvaltningen har regelbundna möten med försäkringskassan om rehabilitering och ibland förebyggande rehabilitering. Mötena kallas avstämnings- eller rehabmöten. På dessa möten kan ärenden planeras in av rehabansvarig chef, HR-avdelningen, försäkringskassan eller företagshälsovården.

Boka via HR-avdelningen

All bokning till mötena sker via Katarina Tufvesson på serviceförvaltningens HR-avdelning, telefon 0721-64 55 75. På uppdrag av rehabansvarig chef eller HR-avdelning medverkar  även företagshälsovården i de flesta ärenden. Innan mötet ansvarar Katarina för att kalla samliga deltagare. Av- eller ombokning därefter måste ske direkt till Katarina som också fungerar som värd vid mötena. Det är dock viktigt att du som är rehabansvarig chef äger ansvaret och har haft en dialog med försäkringskassan och HR-avdelningen (som fungerar som ditt stöd) inför mötet.

Planerade möten

Under hösten 2017 är följande möten med försäkringskassan planerade:

 • Måndagar klockan 13.00–16.30 (ny information kommer inom kort).

Tidsåtgång per ärende beräknas till 30 minuter.

Kontakt Previa

Previa mottagning
Stora Nygatan 54
211 37 Malmö
040-655 25 50

Enisa Dzekovic
företagssköterska och kontaktperson för serviceförvaltningen
enisa.dzekovic@previa.se
0
40-655 25 51

Kontakt Serviceförvaltningen

Lena Ekström, HR-administratör

Kontaktperson för faeceskontroll
Emely Lindholm, kostekonom

Länkar

Ladda ned