Företagshälsovård - Kulturförvaltningen

Kulturförvaltningens gemensamma företagshälsovård hanteras av företaget Feelgood.

Institutionerna inom förvaltningen använder Feelgood i följande situationer:   

  • Vid arbetsrelaterade skador eller sjukdomar
  • Vid förebyggande av arbetsrelaterade skador eller sjukdomar genom till exempel samarbete med ergonom
  • Vid utbildning om arbetsmiljöarbete eller förstahjälpen
  • Vid rehabiliteringsarbete
  • Vid anpassning av arbetsplatser

Hälsoundersökningar bekostas inte av arbetsgivaren eftersom detta i enlighet med skatteverkets regler utgör hälso- och sjukvård och ska tillhandahållas av den offentligt finansierade vården.

Kontakt med Feelgood
Respektive institutionschef avgör hur institutionen ska använda sig av Feelgood. Om du har behov av företagshälsovård ska du kontakta din chef som i samråd med HR-konsult tar kontakt med Feelgood.
Din läkare kan inte remittera till företagshälsovården, men om han eller hon upplever att du bör komma i kontakt med företagshälsovården kan detta skrivas på ett läkarintyg.  
 
Länk till företagshälsovårdens hemsida: www.feelgood.se