Företagshälsovård - Grundskoleförvaltningen

Företagshälsovården är en resurs för hjälp vid arbetsrelaterade hälsoproblem till exempel rehabilitering eller förebyggande insatser samt annat som rör fysisk och psykosocial arbetsmiljö.

Då redan tecknade avtal löper följer du som medarbetare den företagshälsovård som din nuvarander chef tillhör.

Beställning av tjänst hos företagshälsovården

Det är alltid chefen alternativt HR-avdelningen som gör beställning av tjänst hos företagshälsovården.

Blankett för beställning av företagshälsovård och övrig information kring hur företagshälsovård ska beställas kan du läsa om på Grundskoleförvaltningen > Stöd och service >  Så här arbetar vi med... > Arbetsmiljö och hälsa > Företagshälsovård