Företagshälsovård

Företagshälsovården är en naturlig partner i alkohol- eller drogrelaterade frågor, och utgör chefens stöd och expert. Du kan vända dig till företagshälsovården i såväl det förebyggande arbetet som i det enskilda medarbetarärendet.

Företagshälsovårdens roll

Företagshälsovården är en expertresurs och ett komplement till den sakkunskap inom hälso- och arbetsmiljöområdet som finns i organisationen.

Företagshälsovårdens roll i arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet och kompetens finns beskrivet i 3 kap. 2 c § arbetsmiljölagen och i AFS 1994:1. se Arbetsmiljöverket.

Företagshälsovård i din förvaltning

Varje förvaltning har egna avtal med företagshälsovården utifrån förvaltningens inriktning och målsättning samt arbetsplatsernas behov.

För att läsa mer om din förvaltnings företagshälsovård, klicka på länken nedan: