Erbjudanden om ledningskommunikation

Det är genom kommunikation som du leder din verksamhet och ditt ledarskap är djupt förknippat med din förmåga att kommunicera. Det finns olika typer av stöd till ledningsgrupper och chefer i kommunikationsfrågor som du kan anmäla dig/er till här.

Inspirationsföreläsning: Att leda organisationer med kommunikation

En föreläsning på två timmar som riktar sig till ledningsgrupper på olika nivåer i verksamheten. Den syftar till att:

• Introducera ledningsgruppens kommunikationsansvar och viktigaste kommunikationsuppgifter.

• Ge en inblick i aktuell forskning kring kommunikativa organisationer och kommunikativt ledarskap.

• Visa på konkreta samband mellan god ledningskommunikation och bra arbetsmiljö, öppet kommunikationsklimat och tillit som ledningsfilosofi.

Anmäl din ledningsgrupp genom att kontakta kommunikationschefen på din förvaltning eller skicka en intresseanmälan till helena.thorsson@malmo.se
Är du intresserad som enskild chef? Anmäl ditt intresse till helena.thorsson@malmo.se

Utbildning med tre valbara moduler

Varje modul omfattar en halvdag (3,5 h) och riktar sig till ledningsgrupper och chefer på förvaltnings- och avdelningsnivå.

Modulerna har fokus på olika områden och syftar till att skapa en bra förståelse för den egna kommunikationsrollen i förhållande till den interna kommunikationen i sin helhet. Läs mer om de olika modulerna här.

Anmäl din ledningsgrupp genom att kontakta kommunikationschefen på din förvaltning eller skicka en intresseanmälan till helena.thorsson@malmo.se
Är du intresserad som enskild chef? Anmäl ditt intresse till helena.thorsson@malmo.se