Mål och inriktning för verksamheten

Här beskrivs de nya målområdena som beslutas av kommunfullmäktige. Under varje målområde framgår mål och uppdrag för nämnder och styrelser.

Målområdena strävar efter att skapa en gemensam riktning och förändring i hela den kommunala verksamheten.