Ja, jag är intresserad och vill delta i en referensgrupp

Vi tar nu nya steg i utvecklingen av chefsfältet och vill veta mer om dina behov och önskemål. Det handlar dels om att förbättra befintligt material och dels om att utveckla nya sidor på fältet.

Därför startar vi nu referensgrupper med deltagare från alla delar av verksamheten.