Ja, jag har förslag på förbättringar

Den fortsatta utvecklingen av chefsfältet handlar dels om att förbättra befintligt material och dels om att utveckla nya sidor på fältet.

För dig som inte har möjlighet att delta i referensgruppsarbete, men som har synpunkter, behov och idéer som du vill föra fram gör det här nedan!