Deltagare om programmet Morgondagens Exekutiva Chef

MEX är ledarutvecklingsprogrammet som fokuserar på vad som krävs för att leda på förvaltningsledningsnivå. Fem chefer i Malmö stad reflekterar här kring programmet.

För deltagarna har det handlat om att utveckla sitt strategiska ledarskap kring områden som ledning, styrning, kommunikation och förändringsarbete.

Johan Emanuelson, vad har MEX-programmet gett dig?

– Det var oerhört givande att träffa människor med liknande uppdrag från andra förvaltningar och annan kommun. Det vidgar perspektiven kring vad det innebär att leda i komplexa verksamheter. I programmet ingick att skugga en direktör, VD eller annan exekutiv chef på den egna förvaltningen. För min del blev det att jag under en period även fick hoppa in i skarpt läge som tillförordnad direktör, vilket gav en extra god insyn i uppdraget. Det både avdramatiserade rollen och bidrog till att förstå skärpan i uppdraget.

Katarina Lindeberg, när det gäller det strategiska ledarskapet kring ledning, styrning, kommunikation och förändringsarbete – vilka lärdomar tar du med dig?

– Det har varit en förmån att både i teori och praktik få träna tillsammans med kollegor från Malmö och Göteborg. Jag har lärt mig mycket kring svåra balansfrågor, som till exempel att navigera mellan utveckling och effektivitet å ena sidan och behov av stabilitet å den andra. Kommunikationsfrågorna har varit centrala, liksom lednings- och samarbetsperspektivet, exempelvis hur man begripliggör och hanterar komplexitet så att frågor leds framåt.

Ola Melin, vad ser du som de största utmaningarna i ledarskapet på förvaltningsledningsnivå?

– Att undvika frestelsen att bli en skiljedomare i alla frågor som dyker upp. Det är viktigt att försöka få våra medarbetare att i högre grad se helhetsperspektivet och tillsammans hitta den där viktiga kompromissen, som kanske sticker i väg lite i förhållande till den egna expertlösningen, men som sannolikt bidrar till helhetsperspektivet. Jag tror inte på att borra ner sig i detaljer, utan faktiskt våga lita på att medarbetarna är kloka.

Peter Lindberg, vilka fördelar ser du med att programmet körs tillsammans med Göteborg stad?

– Den stora vinsten är den kvalitet som uppstår när medarbetare från olika verksamheter mellan och inom städerna möts och det nätverk som då skapas. Vi har ungefär samma utmaningar och vi kan lära mycket av varandra, både genom våra likheter och olikheter. Det är ett bra sätt att lyfta blicken och se att man kan göra på andra sätt.

Åsa Ollerstam Lundh, vilka delar i programmet var mest utmanande?

– För mig var det övningarna där vi knöt ihop omvärldsspaning med strategi. Vardagen är fylld av uppgifter som ska göras och det som är så oerhört viktigt får alldeles för låg prioritet. Det blev tydligt för mig att jag måste tänka om och frigöra tid för detta. Ett sätt är att fundera över vad som är mitt uppdrag och vad som är min uppgift. Det finns saker jag gör som inte jag behöver göra, som kanske egentligen är någon annans uppgift.