Frågor och svar

Varför ska jag ha en mentor?

Ett mentorskap ger dig tillfälle att reflektera över ditt ledarskap. Oavsett om du är ny i rollen som chef eller har lång erfarenhet, kan en kvalificerad samtalspartner hjälpa dig att lyfta frågeställningar från den dagliga, operativa nivån till ett mer strategiskt perspektiv relaterat till ditt personliga ledarskap. Mentorskap är ett sätt att utvecklas i sitt ledarskap.

Hur går det till att få en mentor?

Anmäl dig till någon av de adeptträffar som anordnas av Ledarcentrum och som är en introduktion till mentorskapet. På träffen får du hjälp att, tillsammans med de andra adepterna, formulera vad det är du söker och varför. Kravprofilen fungerar därefter som utgångspunkt för att finna en lämplig mentor.

Hur är det första gången man träffas?

Den första träffen ägnas åt att lära känna varandra och du som adept får möjlighet att berätta vad det är du vill fokusera på i mentorskapet. Det är bra att även gå igenom era respektive förväntningar samt upprätta ett kontrakt kring hur ofta och länge ni ska träffas. Det vanligaste är att man träffas med tre till fyra veckors mellanrum, under sex till tolv månader.

Görs det någon uppföljning?

Både som mentor och adept blir du inbjuden till uppföljande träffar. Du får ett sammanhang att tillhöra där du kan ventilera tankar och funderingar kring ledar- och mentorskap med "kollegor", både som mentor och adept.