Mentorskap

En mentorsrelation bygger på ett ömsesidigt lärande mellan chefer, med adepten i fokus. En mentorsrelation är ett sätt att reflektera över sitt ledarskap, både för dig som är ny chef och för dig som har arbetat i rollen en längre tid.

Ledarcentrum anordnar återkommande träffar, dit du som är intresserad av att få en mentor kan anmäla dig. Då får du hjälp att kartlägga och identifiera dina behov, som sedan formuleras i en kravprofil. Utifrån kravprofilen matchas du sedan med lämplig mentor. Under träffen får du även tips på hur mentorsrelationen kan komma igång på ett bra sätt. En annan väg till mentorskap är att att du som adept själv identifierar och tar kontakt med en önskad mentor. Som ett hjälpmedel kan du då använda dig av frågeställningarna i dokumentet "Om mentorskap".  

Vilka krav ställs på dig som adept?

 • att du har en roll som chef
 • att du gör en behovskartläggning
 • motivation att arbeta med din egen utveckling
 • önskan om att bli utmanad
 • ansvar för att sätta upp mål för din utveckling
 • att du är drivande i mentorsrelationen

Vad krävs för att bli mentor?

 • chefserfarenhet
 • motivation att vilja bidra till andras utveckling
 • möjlighet att avsätta tid
 • samtalskompetens - att kunna sätta adepten i centrum genom aktivt lyssnande
 • självinsikt, öppenhet och förmåga att bjuda på sig själv
 • rekommendation av någon adept eller annan mentor

För mer information kontakta Ledarcentrum
Christina Rudsvik eller Maria Stiber.

Läs mer:

Om mentorskapPDF (pdf, 36 kB)
Kontrakt mentor/adeptPowerpoint (powerpoint, 280.5 kB)

LästipsWord (word, 24.5 kB)
Litteratur om mentorskapWord (word, 24.5 kB)
Litteratur om ledarskapWord (word, 52.5 kB)