Ledarskapsdagen 2018

1200 chefer samlades på Malmö Arena. Temat för dagen var ledarskap, samarbete och beslutsfattande.

– För mig som stadsdirektör är det kraftfullt att tillsammans med 1200 chefer ta del av viktiga områden som samarbete och beslutsfattande. Utgångspunkten i allt vi gör är Malmöborna och där har vi alla en viktig roll. För deras skull ska vi fortsätta utveckla vår förmåga att samarbeta och arbeta gränsöverskridande tillsammans, säger Andreas Norbrant, stadsdirektör i Malmö stad.

Andreas Norbrant inledde eftermiddagen genom att bland annat samla Malmö stads ledningsgrupp på scen. Katrin Stjernfeldt Jammeh pratade om att ledarskap för henne handlar om att skapa engagemang, skapa förutsättningar och att bygga stolthet genom att synliggöra goda exempel.

Eftervalsanalys

Första talaren var Marcus Oscarsson som gjorde en rafflande analys av det politiska läget i Sverige. Han pratade om landets nya politiska landskap och resonerade kring olika möjliga scenarios på vägen till en regeringslösning.

Organisatoriska mellanrum

Mats Tyrstrup talade om vår förmåga att samarbeta. Samhällsförändringar och omvandlingen av ekonomin har gjort att vi har rört oss från behovet att dela upp enheter och sätta gränser inom organisationer till ett behov att foga samman delarna för att skapa värde.

Mats betonade vikten av verksamheters förmåga att samarbeta. Det handlar om att lyckas koordinera sig för brukarens bästa. Det är också i de tvärgående strukturerna som innovationspotential skapas.

När det inte längre handlar om hur organisationen ser ut, utan om hur man arbetar i och mellan organisationer, blir andra faktorer än tidigare avgörande – t.ex. förmågan att skapa relationer. Det förändrar också förutsättningarna för chefer. När individer från olika organisationer arbetar tillsammans utan gemensam chef, flyttas ledarskapet någon annanstans. Ledaregenskaper blir viktigare än chefsrollen. Därför måste också chefer i mycket högre utsträckning samarbeta gränsöverskridande med andra chefer.

Årets ledare i Malmö stad 2018

Tanya Ucar Moriarty, sektionschef på ASF, korades till Årets ledare – läs mer om nomineringen och Tanyas syn ledarskap här.

Hjärnan, beslutsfattande och ledarskap

Katarina Gospic talade om vad som är viktigt att tänka på när vi vill påverka vårt eget och andras beteende. Vår hjärna och vårt mänskliga beteende grundar sig på basala faktorer som att vi gillar snabba belöningar och rättvisa och ogillar det motsatta.

Detta är bra att ha i åtanke när vi ska motivera och skapa förutsättningar för andra. Starka motivatorer för oss människor är att vi får en viss grad av autonomi och självbestämmande, att det finns ett tydligt syfte i det vi gör och att uppgifter vi får ligger på en rimlig svårighetsgrad. Om dessa delar är tillfredsställda, så blir vi mer benägna att delta i förändringar och att skapa goda relationer.