Chefsgrupper i Malmö stad

Detta är ett dynamiskt och lättillgängligt alternativ för dig som vill utvecklas i ditt ledarskap genom att tillsammans med andra chefer reflektera över vardagsdilemman, höja blicken, hämta inspiration och få andras perspektiv. 

Grupperna är tillgängliga för dig som är chef för medarbetare. Gruppen kan ses som en oas för reflektion och lärande med fokus på ledarskap. Varje grupp består av 7-8 deltagare, som tillsammans med en handledare träffas ungefär en gång per månad under 8 månader. 

Första tillfället är en heldag och efterföljande tillfällen är halvdagar.
Tider för dessa bokas in vid första tillfället.

Nya grupper startas löpande när vi har bra gruppsammansättningar med deltagare från olika delar av Malmö stads verksamheten, detta för att få olika perspektiv i dialogen. 
Intresset har varit stort för chefsgrupper, dock finns det platser kvar för 2:a linjens (chef över chefer) chefer att anmäla sitt intresse för starter under januari, februari och mars 2020.

Anmäl ditt intresse för att delta.

Vid frågor kontakta Ledarcentrum, kontaktperson Maria Stiber.