ALGA

- Att utveckla min ledarskapsroll i en komplex värld

Utvecklingsprogram för dig som leder genom andra chefer, det vill säga har en roll som "andra linjens" chef.

Programmet sträcker sig över 6 månader och syftar till att ge målgruppen en plattform för kvalificerad reflektion över rollen som enhetschef eller motsvarande. 

Nästa program startar med ett uppstartsmöte den 5 februari 2020.

Anmälan till ALGA
Mer information och tider i programpresentationen.

Kontakt:

Ledarcentrum Christina Rudsvik,