Malmö stads personalpolicy

Personalpolicyn beskriver de värderingar och förhållningssätt vi ska bära med oss i relationerna på våra arbetsplatser och till de människor vi möter i arbetet. Det är en policy för dig - chef såväl som medarbetare- som jobbar i Malmö stad. Den är gemensam och övergripande för alla förvaltningar i Malmö stad.

I personalpolicyn finns särskilda riktlinjer för dig som chef i Malmö stad.

Delaktighet och samverkan 

 • Genom ditt ledarskap skapar du förutsättningar för dialog, öppenhet och samverkan.
 • Du ansvarar för att stimulera medarbetarnas delaktighet i verksamhetens utveckling.

Förnyelse och utveckling

 • Att du minst en gång per år har medarbetarsamtal med alla dina medarbetare.
 • Du har ett ledarskap som ger ett öppet och tillåtande klimat för förändring och utveckling.
 • Ger du dina medarbetare möjlighet till lärande i det dagliga arbetet och kompetensutveckling i olika former.

Hälsa och arbetsmiljö

 • Tar du ansvar för att skapa en god arbetsmiljö och uppmuntrar till en sund livsstil.
 • Bedriver du ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Kommunicerar du verksamhetens mål och resultat med dina medarbetare.

Jämställdhet och mångfald

 • I ditt ledarskap är du en god förebild i mångfalds- och jämställdhetsfrågor.
 • Du ansvarar för jämställdhet och ökad mångfald i din verksamhet.
 • Som ledare ser du till att attityderna på arbetsplatsen kännetecknas av öppenhet och respekt för alla.

Lön och arbetstid

 • Ansvarar du för att alla medarbetare känner till verksamhetens mål och i dialog konkretiserar du uppdraget så att arbetstiden används effektivt.
 • Följer du upp arbetsresultatet så att kopplingen till lön blir tydlig.