Anmälan till

Stadsövergripande introduktion för nya chefer i Malmö stad.
Den 18 mars kl. 08.30-12.00 i Rådhuset


Information om ytterligare fristående introduktionstillfällen med exempelvis följande teman kommer ut på Komin. 

  • Tjänsteperson i offentlighet, våren 2020
  • Tillitsbaserat ledarskap och styrning, våren 2020
  • Demokrati, hösten 2020

Kontaktpersoner Peter Gustavson och Anja Angsmark.