Introduktionsprogram för dig som ny chef

Den övergripande introduktionen består av både fysiska träffar och en digital lösning. Syftet med den digitala lösningen är att du själv har möjlighet att ta del av information i den takt som passar dig.

Den grundläggande idén med introduktionen är att öka förståelsen för det gemensamma uppdraget, hur vi styrs och är organiserade. Det handlar om att skapa förutsättningar att navigera i vardagen, förklara sammanhang, ge helhetsperspektiv för att kunna se hur de olika delarna bidrar till helheten.

I de fysiska träffarna ligger fokus på att mötas, föra dialog och få möjlighet att nätverka med andra kollegor. Den andra delen av introduktionen finns numera tillgänglig i en digital variant.

Här kommer du till den digitala introduktionen.

Information och anmälan till fysiska träffar

Det går inte längre att anmäla sig.

Kommunfullmäktiges ordförande hälsar välkommen. Medverkar gör också kommunstyrelsens ordförande, vår stadsdirektör samt flera personer från Malmö stads ledning.

Inom kort kommer du också att kunna anmäla dig till ytterligare fristående introduktionstillfällen.

Utöver den övergripande introduktionen för nya chefer i Malmö stad finns det kompletterande introduktioner på respektive förvaltning.

Kontaktpersoner:

Peter Gustavson och Anja Angsmark