Utbildningsdatum hösten 2020

Den grundläggande utbildningen i arbetsmiljö, hälsa och samverkan vänder sig till nya chefer, nya skyddsombud samt nya fackliga företrädare i samverkansgrupper. 

Utbildningen är en helhet och det är viktigt att du deltar vid samtliga tillfällen. Den består av följande fem avsnitt:

1. Samverkan
2. Regler, roller och ansvar
3. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
4. Organisatorisk och social arbetsmiljö
5. Fysisk arbetsmiljö

Observera att du anmäler dig till ett av blocken, innehållande samtliga avsnitt. Utbildningen kostar 1 700 sek (inklusive fika vid varje tillfälle, samt lunch vid heldagen). Utbildningen hålls alltid i Stadshusets konferenscenter på August Palms plats 1.


Utbildningsblock i arbetsmiljö, hälsa och samverkan hösten 2020

Hösten 2019

Block 1

Block 2

Block 3

Block 4

Block 5

Samverkan

22 

september 8.30-12.00

29 september 8.30-12.00

3

november

8.30 -12.00

25 

november

 8.30-12.00

 

/

Regler, ansv. och roller

25 

september 8.30-12.00

1

oktober 8.30-12.00

5

november

8.30-12.00

27

november

 8.30-12.00

 

 /

SAM

30 september 8.30-16.00

7

oktober 8.30-16.00

11    

november

8.30-16.00

3

december 8.30-16.00

 

 /

Organisa o social arbetsm.

6

oktober 8.30-12.00

14

oktober 8.30-12.00

18

november 8.30-12.00

8

december 8.30-12.00

 

/

Fysisk arbetsm.

8

oktober 8.30-12.00

16 

oktober 8.30-12.00

20 

november 8.30-12.00

10

december 8.30-12.00

 

/


Enstaka avsnitt

Du kan också anmäla dig till enstaka avsnitt av utbildningen. De enstaka avsnitten kostar 650 kr per avsnitt och hålls vid särskilda tillfällen enligt nedan:

Utbildning i arbetsmiljö, hälsa och samverkan hösten 2018

Enstaka avsnitt

Tider


Samverkan

9 december 8.30-12.00


Regler, ansvar och roller

11 december 8.30-12.00


Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

15 december 8.30-16.00


Organisatorisk och social arbetsmiljö

16 december 8.30-12.00


Fysisk arbetsmiljö

18 december 8.30-12.00
Utbildningen är en helhet och det är viktigt att du deltar vid samtliga tillfällen. Den består av följande fem avsnitt:

1. Samverkan
2. Regler, roller och ansvar
3. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
4. Organisatorisk och social arbetsmiljö
5. Fysisk arbetsmiljö

Observera att du anmäler dig till ett av blocken, innehållande samtliga avsnitt. Utbildningen kostar 1 700 sek (inklusive fika vid varje tillfälle, samt lunch vid heldagen). Utbildningen hålls alltid i Stadshusets konferenscenter på August Palms plats 1.