Anmälan till Del 1: Chefers arbetsmiljö

27 januari

Målgrupp: Alla chefer inom stadsområdesförvaltningarnas individ- och familjeomsorger samt i Sociala resursförvaltningen.

Plats & tid: Kockums fritid, kl 9.00-12.00

Mingel, kaffe/te kl. 8.30-9.00 

Program

kl. 9.00-12.00

Inledning av Britt-Marie Pettersson, direktör för arbetsmarknads- och socialförvaltningen

  • Om tillsyn av chefers arbetsmiljö inom vård och omsorg och individ- och familjeomsorg, Arbetsmiljöverkets inspektör Lise-Lott Hamfelt
  • Vad visade copsoq-enkäten vad gäller chefernas arbetssituation? Annika Andersson, HR-chef arbetsmarknads- och socialförvaltningen
  • Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar, Hans Henrik Helldahl, Stadsjurist på HR-strategiska avdelningen.

Avslutande dialog.


Anmälan till 27 januari kl. 9.00-12.00