Nu höjer vi kompetensen kring arbetsmiljöarbetet!


Kompetensinsatser på arbetsmiljöområdet inom IoF 2017

Välj del nedan för att komma till anmälan

Obs! Sista anmälningsdag är en vecka innan respektive utbildningstillfälle.


Del 1: Chefers arbetsmiljö

Målgrupp: Alla chefer inom stadsområdesförvaltningarnas individ- och familjeomsorger samt i Sociala resursförvaltningen.
Anmälan till Del 1: Chefers arbetsmiljö (27 januari)

Del 2: SAM i praktiken
Målgrupp: Chefer och skyddsombud
Anmälan till Del 2: SAM i praktiken  (3 mars, 6 mars, 7 mars, 13 mars) 

Del 3: Inspiration och utblick – Pia Tham
Målgrupp: Chefer, utvecklingssekreterare, HR-konsulter, skyddsombud och fackliga representanter i samverkan  
Anmälan till Del 3: Inspiration och utblick: Pia Tham (7 april)