Enstaka avsnitt - Skyddsombud eller facklig företrädare

Anmälan till Regler, ansvar och roller

Anmälan är bindande. Om du uteblir utan att meddela förhinder innan, debiteras din förvaltning för utbildningen.

Anmälan till Regler, ansvar och roller 11 december klockan 8.30-12.00