Enstaka avsnitt - Chefer

Anmälan till Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Anmälan är bindande. Om du uteblir utan att meddela förhinder innan, debiteras din förvaltning för utbildningen.

Anmälan till Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 15 december klockan 8.30-16.00