Utbildning i arbetsmiljö, hälsa och samverkan

För att du tillsammans med dina medarbetare och skyddsombud ska kunna bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete erbjuder Malmö stad utbildning i arbetsmiljö, hälsa och samverkan.

OBS. Utbildningen kan komma att genomföras digitalt om folkhälsomyndighetens rekommendationer för minskad smittspridning kopplat till Covid-19 kvarstår i höst.

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete ger en bättre verksamhet

Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete skapar du ett hållbart arbetsliv på din arbetsplats och därmed en bättre för plattform för att nå verksamhetens mål och resultat.

Utbildningen möter samverkansavtalet

Utbildning i arbetsmiljö, hälsa och samverkan är en förutsättning för att bedriva ett framgångsrikt hälso- och arbetsmiljöarbete och samverkan enligt intentionerna i samverkansavtalet. Som chef eller skyddsombud har du en viktig roll i att skapa en god arbetsmiljö och uppmunta till en sund livsstil.

Utbildningen ger kunskaper för att ta ansvar för uppdraget

Enligt Arbetsmiljölagen och Malmö stads samverkansavtal ska chefer, skyddsombud och fackliga företrädare i samverkansgrupper ha kunskaper, kompetens och befogenheter inom sitt uppdrag att arbeta systematiskt med hälso- och arbetsmiljöarbete i samverkan.

 

Läs mer