Ny som chef

Välkommen som nyanställd eller nytillträdd chef i Malmö stad. På de här sidorna hittar du information om den kommunövergripande introduktionen och utbildningar som är viktiga för att du ska få en bra start i ditt nya uppdrag.

Oavsett om du har arbetat som chef tidigare eller inte, finns här delar som är värdefulla i ditt uppdrag. På den övergripande introduktionen får du t.ex. ta del av Malmö stads övergripande mål och riktlinjer, värdegrund, hur vi arbetar med målstyrning och budget m.m.