Chef- och ledarskap i Malmö stad

Som chef är du en del av Malmö stads ledningsstruktur och ansvarar för verksamhet, personal och ekonomi. I ditt uppdrag som chef har du ett arbetsgivar- och verksamhetsansvar.

Som chef har du en nyckelroll i arbetet med:

  • Att vi har en verksamhet som kan möta Malmöbornas behov.
  • Att verksamheten håller hög kvalitet och att tilldelade resurser används så effektivt som möjligt för Malmöbornas bästa.
  • Att nå målen i Malmö stad.
  • Att ett kontinuerligt förbättringsarbete bedrivs i verksamheten och att organisera så att olikheter, arbetsglädje, kreativitet och produktivitet tillvaratas.
  • Att Malmö stad är en attraktiv arbetsgivare, vilket är en förutsättning för att vi ska kunna rekrytera, utveckla och behålla den kompetens som krävs för att möta verksamheternas behov nu och framöver.