Chef

Aktuellt

Forskning om hur vi kommunicerar

Malmö stad deltar i ett stort nationellt forskningsprojekt om kommunikationens betydelse i organisationer. Här kan du läsa mer om Malmö stads resultat i den kvantitativa delen. Du kan också läsa mer om hur viktig du som närmaste chef är.