KRUT - för unga som vill skapa och göra sina röster hörda

Med projektet KRUT (fd LK3) skapar vi ett koncept för bibliotekets arbete med ungas röster, berättelser och skapande. I särskilt fokus finns de unga som lever i socioekonomiskt eftersatta områden, och/eller som har utmaningar när det gäller språk, funktion, psykisk hälsa, sexuell läggning och könsidentitet. Viktiga perspektiv är yttrandejämlikhet, inkludering och en jämställd representation.

Projektet arbetar brukarorienterat och laborativt i nära samarbete med både målgruppen, föreningar och andra intressanta samarbetspartners. De som ska använda platsen och delta i aktiviteterna ska också vara med och utveckla dem. Vår förhoppning är att projektet skapar möten mellan människor med olika bakgrunder, förutsättningar och livssituationer.

Projektet pågår på Stadsbiblioteket till och med december 2017.

Projektmedarbetare för KRUT

Projektledare för KRUT är Nina Sigurd som arbetar 50 % av sin tjänst i projektet. Våra projektmedarbetare som alla arbetar 25 % vardera i projektet är:

  • Pär Gustafsson
  • Mimmi Widner
  • Annika Withycombe

Har du några frågor kan du alltid kontakta nina.sigurd@malmo.se.

Följ projektet

Webben >>
Instagram >>

Dokument

Projektplan 2017PDF (pdf, 542.1 kB)
ProjektdirektivPDF (pdf, 186.2 kB)