Ny helgbemanning på Stadsbiblioteket våren 2018

Under våren 2018 infördes en ny modell för helgbemanningen på Stadsbiblioteket. Modellen hade tagits fram av en partsammansatt grupp under 2017 och varje helgteam fick, utifrån givna ramar, arbeta fram hur de ville organisera arbetet. På denna sida hittar du information om den nya helgbemanningen och dokumentation från de workshopar som hållits med respektive helgteam.

Det fanns i huvudsak tre syften med att införa en ny modell. För det första att öka vår effektivitet. För det andra att öka vår hållbarhet. Nya besöksmönster ställer krav på en hållbar och flexibel modell och arbetsmiljö för helgbemanningen - särskilt på Kanini och i Entrén. För det tredje att stärka vårt utvecklingsarbete. Stora framsteg har gjorts de senaste åren, och det är avgörande att biblioteket kan ta tillvara på och bygga vidare på resultatet av denna – flexibilitet, bredd och djup i bemanningen är viktiga faktorer

Modellen innebär flera nya grepp om bemanningen. Helhetsansvaret för verksamheten framför ansvar för en specifik enhet eller plats i biblioteket är centralt, varav funktionen floorwalker kommer vara ett mycket viktigt verktyg. Nya helgteam kommer bildas som leds av en ny funktion, arbetsledaren.

Utifrån dessa givna ramar har de olika helgteamen i workshops arbetat fram hur de vill organisera arbetet under helgerna. Under våren 2018 testade teamen  det nya arbetssättet, som också följdes upp och utvärderades.

Nedan hittar ni dokumentationen från respektive helgteams workshop. Här finns också en sammanställning av kompetensbehoven samt en sammanfattning av workshoparna så som de presenterats för den partsammansatta helgbemanningsgruppen.

Helgbemanningsgruppen

Per Mattsson, Maria Ragnarsson, Stefan Wahlstedt, Martin Memet Könick, Christina Möller (DIK), Ulrika Ahlberg (DIK + skyddsombud), Karin Svensson (Vision) och Ewelina Randau Olsson (Vision)