Övergång till Dewey

Under de närmaste åren kommer Dewey decimalklassifikation (DDK) implementeras som klassifikations- och hylluppställningssystem på Malmö stadsbibliotek.

Dewey på Stadsbiblioteket

Övergången har skett successivt och från och med juni 2016 katalogiseras allt nytt material enligt DDK.  Sista delen av skönlitteratur var klar i slutet av januari 2018.

Ett viktigt arbetsredskap för övergången var den hyllista som togs fram. Den samlade alla aktuella ämneskategorier och styrde hyllplaceringen och vilka knubbar/knubbtexter som efter hand kommer att bli aktuella. Se hela hyllistanexcel (excel, 102.6 kB). Hyllistan uppdateras vid behov. Se även Manual för ryggetiketterPDF (pdf, 1 MB).

Du kan läsa mer om processen i rapporten som skrevs under hösten 2018.PDF (pdf, 311.7 kB)

Processgruppen

Processledare: Hedija Kodzaga-Jasarevic
Processmedarbetare: Lina Berglund, Tove Hjort
Processägare: Andreas Ingefjord, enhetschef för Medier

Slottets arbetsgrupp bestod av Kersti Pullerits, Sara Volmefalk, Matilda Falck, Emelie Berggren, Daniel Björklund och Sarah Olsson. Unik Förmedlings arbetsgrupp bestod av Marita Wästerfors, Kerstin Svensson, Birgitta Lindberg, Anni Söderlind, Sara Sarabi och Ewelina Randau Olsson.

Styrgrupp

Andreas Ingefjord, Stefan Wahlstedt och berörd enhetschef enligt processplanen.

Beslutsansvarig

Andreas Ingefjord

För mer information, se länk till processdirektivet här nedan.

Senaste nytt

Läs mer

KB:s Deweyresurs

En samlande och innehållsrik resurssida för Dewey, med bl. a. utbildningsmaterial och presentationer. Gå in på ”Kurser mm” och vidare till utbildningsmaterial.

Två filmade Deweyintroduktioner 

Dewey i Sverige samt Dewey decimalklassifikation – en introduktion. Den sistnämnda riktar sig främst till katalogisatörer, men ger samtidigt en allmänt, fördjupande förståelse för systemet.

DDK och SAB – de viktigaste skillnaderna 

Powerpoint-presentation från KB.

Lathund DDK-SAB (pdf)

En bra översikt över DDK-kodernas SAB-motsvarigheter och tvärtom.