A Million Stories

A Million Stories är ett tvåårigt projekt som ska dokumentera och tillgängliggöra flyktingars berättelser om sin flykt till Europa. Projektet är finansierat av Kreativa Europa och sker i samarbete med fyra bibliotek i Europa.

Deltagande bibliotek

  • Malmö stadsbibliotek
  • Roskilde bibliotek
  • Köln Stadsbibliotek
  • Future bibliotek i Aten

Varje deltagande bibliotek fick i uppdrag att, utifrån sina lokala förutsättningar, knyta till sig personer som har erfarenheter av att fly till Europa på senare tid. Bibliotekens roll var också att facilitera arbetet och stötta flyktingarna under processen då berättelserna skapades och spelades in.

Genom projektet ville biblioteken skapa en större förståelse hos allmänheten om flyktingar och att sprida projektidén vidare till fler europeiska länder och till bibliotek i Sverige.

A Million Stories samarbetade med kulturföreningar och organisationer i Malmö som hjälper till med att identifiera nyanlända, hitta volontärer och marknadsföra olika event och aktiviteter. I projektet ingick tio volontärer med olika språkkunskaper. Volontärerna fick utbildning i intervjuteknik och filmning.

På Malmö stadsbibliotek har 220 berättelser samlats in i form av video, ljud, teckning, bild eller text. Totalt hade drygt 570 berättelser samlats in vid projektets avslut och dessa finns publicerade på projektets sida refugeelives.eu som lanserades under våren 2018. Inom ramen för projektet har även en verktygslåda tagits fram som stöd för andra bibliotek som vill bidra med egna berättelser. 

Materialet som finns på refugeelives.eu kommer att inkorporeras i det digitala arkivet Europeana.

Projektet avslutades december 2018.

Redovisning av projektet i siffror går att ladda ner här.PDF (pdf, 780.8 kB)

Projektmedarbetare

  • Nizar Keblawi (projektledare)
  • Malin Gillberg (processtöd)
  • Nina Olsson
  • Sara Sarabi
  • Daniel Björklund
  • Mats Nordström

För mer info och kontakt: nizar.keblawi@malmo.se

Länkar