Möten för barn- och ungdomsgruppen

Möten planerade för våren 2020

 • Tisdagen den 4 februari kl.9-12 Oxiebiblioteket (Obs! 11-12 genomförs en delaktighetsworkshop med Marika Eriksson).
 • Onsdagen den 11 mars kl.9-11 Stadsbiblioteket
 • Onsdagen den 22 april kl.9-11 Kirsebergsbiblioteket

Möten planerade för hösten 2019

 • Måndagen den 26 augusti kl. 9-11 Rosengårdsbiblioteket
 • Tisdag 1 oktober kl. 9-11 Bellevuegårdsbiblioteket (Obs! Ny plats)
 • Tisdagen den 3 december kl. 9-11 Husiebiblioteket

Att ansvara för ett möte innebär

 • Skicka ut kallelse med dagordning
 • Hålla i mötet
 • Skriva minnesanteckningar
 • Lägga upp protokollet på Komin
 • Fixa fika

Övrigt