BVC-presentkort

I samarbete med barnavårdscentralerna i Malmö delar vi ut presentkort till alla föräldrar. Presentkortet kan sedan bytas mot en bok på närmaste bibliotek.

Varje bibliotek ansvarar själva för att dela ut presentkort till BVC i närområdet. Nya presentkort beställs via Elisabet Malmström på Stadsbiblioteket.

Biblioteken köper själva in sina presenterböcker, vilka bör bestå av "De små barnens bok" och ett antal pekböcker som föräldern kan välja mellan.

Ta gärna i och beställ fler kort än ni tror att ni behöver istället för att göra många småbeställningar.