Barn- och ungdomsgruppen

Barn- och ungdomsgruppen arbetar med den del av bibliotekens verksamhet som vänder sig till barn och ungdomar.

Barn- och ungdomsverksamheten fokuserar på läsning, lärande och kultur. I gruppen arbetar vi med programverksamhet, idéskapande, kunskapsutbyten och andra områden där samarbeten mellan biblioteken kan skapa mervärde.