Spanarverktyg

För att omvärldsbevakning ska bli ett okomplicerat, naturligt inslag i arbetsvardagen behövs en uppsättning väl fungerande, enkla och greppbara verktyg och arbetsflöden.

Vi beskriver kort de verktyg vi rekommenderar nedan:

1. Spanarstrategi

En spanarstrategi utgår från dina arbetsuppgifter och ansvarsområden som medarbetare. Den ringar in och avgränsar ditt spaningsområde och ger dig en ram för att identifiera viktiga nyckelkällor.

2. Samla källorna i en RSS-läsare

Vi har valt att arbeta med en läsare som heter Feedly (länktxt). Feedly är enkelt att använda och har alla funktioner du behöver för att kunna samla information från de källor som är relevanta för dig. Du läser alla artiklar på samma ställe, kan spara intressanta artiklar och lätt maila dem till dem du vill dela med dig till.

Har du frågor om Spanarverktygen? Kontakta Andreas Ingefjord.