Kompetenskortisar

Kompetenskortisen är en effektiv och enkel form för kunskapsdelning i vardagen. Vid korta, informella träffar delar vi med oss av vårt kunnande. Trösklarna och ambitionsnivån ligger på en avslappnat låg nivå.

Formen för en kompetenskortis är fri, och träffen kan handla om egentligen vadhelst som är relevant för vår verksamhet och vårt uppdrag.
 
Vill du vara med och dela med dig av ditt kunnande? Kontakta Stefan Wahlstedt
 
Är du nyfiken på vilka kompetenskortisar som är inplanerade? Titta i Kompetenskalendariet