Kompetensutveckling

Kompetensutveckling ska vara ett förhållningssätt. Förutsättningarna för att bedriva biblioteksverksamhet förändras i takt med att omvärlden och tekniken förändras. Genom att identifiera behov, lära nytt och skapa interna kunskapsutbyten bidrar vi alla till att vår samlade kunskap växer, delas och utvecklas.

Vår inställning till lärandet är avgörande för hur vi klarar av att anpassa oss till en omvärld i förändring. Vi lär varje dag. Varje medarbetare delar sina kunskaper och erfarenheter och tar också initiativ till det egna dagliga lärandet. Tillsammans utvecklar vi också metoder och verktyg för kunskapsdelning.

Hur gör vi?

Varje år görs en övergripande plan för Biblioteken i Malmös kompetensutvecklingsarbete. I medarbetarsamtalet kommer sedan du och din chef överens om vilka kompetensutvecklingsinsatser som du behöver och önskar under året.

Tveka inte att även kontinuerligt prata om dina kompetensbehov med din närmaste chef. Du kan också vända dig till kompetensutvecklingsgruppen på enhet Kommunikation och utveckling om du har frågor.

Dela med andra och varandra

Den största delen av kompetensutveckling sker utan att man behöver lämna arbetsplatsen. Eget lärande i det dagliga arbetet och kompetensdelning med kollegor är kanske ibland det bästa sättet. Våga fråga om hjälp och använd varandra. Tillsammans har vi en enorm kunskap och sannolikheten att någon kollega kan det just du behöver lära dig är ganska stor. Genom bra och konstruktiv feedback kan vi lära oss mycket om oss själva och om andra.