Omvärldsbevakning och kompetensutveckling

Biblioteket är en lärande organisation i en värld som ständigt förändras. Bibliotekets verksamhet bygger på alla medarbetares samlade kompetenser och erfarenheter — en rik bank som utvecklas i takt med att förutsättningarna för läsande, lärande och kulturella möten och utbyten förändras.

Med nya sociala förutsättningar, beteendemönster, trender samt med den strida strömmen tekniska innovationer och applikationer blir ett framgångsrikt arbete med omvärldsbevakning och kunskapsdelning avgörande för att vi ska uppnå våra mål och möta malmöbornas behov.

Att utveckla sin kompetens och tillgodogöra sig ny kunskap är också viktigt för att säkra våra individuella förutsättningar som medarbetare, för att kunna göra ett bra arbete och kunna utvecklas i våra yrkesroller.

För att lyckas med detta krävs effektiva metoder och arbetssätt, fungerande och greppbara verktyg och relationer oss medarbetare emellan där insikter och utsikter kan delas och omsättas in nya synergier och sammanhang.